Skip Navigation or Skip to Content
X
GJIPS m.min.
Mineral gëlqeror, zakonisht me ngjyrë të bardhë, i cili piqet në furra të posaçme, bluhet si pluhur dhe bëhet allçi. Gjips i bardhë. Vendburim gjipsi.