Skip Navigation or Skip to Content
X
GJIRIZ m.sh.bised.
1. Kanal i mbuluar, ku rrjedhin ujërat e zeza; gropa e ujërave të zeza. Uji gjirizesh. Mi gjirizesh.
2. Kanal i ngushtë kullues, i mbuluar me pllaka guri. Gjirizet e arës.