Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITAR m.sh.zool.
1. kryes. sh. Kafshët kërbishtore më të larta, që kanë gjak të kuq e të ngrohtë, mushkëri për të marrë frymë etj. dhe që bëjnë të vegjël, të cilët i ushqen femra me qumështin e vet; sisor. Gjitar i ulët (i lartë). Gjitar ripërtypës. Klasa e gjitarëve.
2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit. Kafshë gjitare.
3. si mb. f. ~E. Që ka gjinj të mëdhenj dhe që jep shumë qumësht; qumështore. Lopë gjitare. Dhi gjitare.