Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHANDEJ ndajf.
Në të gjitha vendet; në të gjitha anët; kudo; ngado. E kërkoi gjithandej. Ishte ndotur gjithandej.