Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHAQ ndajf.bised.
1. Po aq. Gjithaq e rëndësishme. Gjithaq e nevojshme. Gjithaq e madhe.
2. Jo edhe aq shumë. Nuk kanë bërë gjithaq.