Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHARMËSH mb.usht.
Që përfshin të gjitha llojet e armëve; që ka të bëjë me të gjitha llojet e armëve ose të trupave. Njësi gjitharmëshe. Repart gjitharmësh. Stërvitje gjitharmëshe. Luftim (zbulim) gjitharmësh.