Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHAZI ndajf.vjet.
1. Në përgjithësi, përgjithësisht.
2. Gjithsej, mbarë. I mori gjithazi.