Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHFARËSH mb.
Që është i llojeve të ndryshme, i shumëllojshëm, i çdollojshëm. Bimë (lule) gjithfarësh. Këngë gjithfarësh. Këpucë gjithfarësh. Pengesa gjithfarësh.