Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHFARËSOJ pakuf.
1. Gjithfarëlloj; gjithfarë. Gjithfarësoj mendimesh. Gjithfarësoj lulesh.
2. përd. ndajf. bised. Në mënyra nga më të ndryshmet. Gjithfarësoj mund të ndodhë.