Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHHERË ndajf.
Përherë, kurdoherë, gjithnjë. Gjithherë na e kujtonte. Nuk bëhet gjithherë njësoj.