Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHHERSHËM mb.
I përhershëm, i vazhdueshëm. Gatishmëri e gjithhershme. Përpjekje të gjithhershme.