Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHKAH ndajf.
Në të gjitha anët a drejtimet; nga të gjitha anët a drejtimet; gjithandej, kudo. U përhap gjithkah. E rrethuan gjithkah.