Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHKUND ndajf.
Në çdo vend, në të gjitha vendet, në të gjitha anët, kudo; gjithandej. Kudo dhe gjithkund. Gjithkund e gjen. Gjithkund ku kalonte.