Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHKUSH pakuf.
Çdo njeri; secili nga një grup njerëzish, kushdo, secili. Gjithkush e di. Gjithkush nga ne. Gjithkush e ka qejf.