Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHMBARSHËM mb.
Që i përfshin gjithë sendet, qeniet a dukuritë e një fushe pa asnjë përjashtim, që i përket mbarë një rrethi të caktuar, që përhapet në gjithçka a në të gjitha anët e një fushe; i përgjithshëm. Zhvillim i gjithmbarshëm. Trajta të gjithmbarshme. Dukuri e gjithmbarshme. Vullneti i gjithmbarshëm i popullit.