Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHMONSHËM mb.vjet.
I përhershëm; i vazhdueshëm. Lidhje e gjithmonshme. Bashkim i gjithmonshëm.