Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËBRISK mb.
Që është i shkathët e i mprehtë në të folur, që ta jep përgjigjen menjëherë, që është brisk nga goja.