Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËGJARPËR mb.
Që thotë fjalë të hidhura ose që sulmon të tjerët me fjalë therëse; gjuhëhelm.