Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËHELM mb.
Që përhap a thotë fjalë të këqija e therëse për të tjerët, që nuk di të thotë një fjalë të mirë për të tjerët.