Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËLËSHUAR mb.
Që nuk matet kur flet, që i lëshon fjalët pa i peshuar, gojëlëshuar; kund. gjuhëmbajtur.