Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËLIDHUR mb.
1. Që nuk flet fare, që zakonisht hesht, gojëkyçur, gojëmbyllur.
2. përd. ndajf. Pa folur, gojëmbyllur. Rrinte gjuhëlidhur.