Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËNEPËRKË mb.
Që i sulmon të tjerët me fjalë therëse e gjithë helm (zakonisht për gratë).