Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËQEN m.bot.
Bimë barishtore dyvjeçare me kërcell të degëzuar, me gjethe të zgjatura si gjuhë qeni, me lule të kuqërreme në një degëz nga rrëza e gjethes, që mbin nëpër livadhe ose buzë përrenjve.