Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËRRËNDUAR mb.
1. Që flet keq për të tjerët ose që i mashtron të tjerët me fjalë, gojëkeq.
2. mallk. Që iu thaftë gjuha, gjuhëtharë; që vdektë (për dikë që flet keq për të tjerët).
3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.