Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËSHKURTUAR mb.
1. mallk. Që iu shkurtoftë gjuha, që mos foltë kurrë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Si e tha atë fjalë, gjuhëshkurtuari!