Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËSI f.
Shkenca që studion gjuhën si dukuri shoqërore, ligjet e rregullsitë e sistemit të saj, përdorimin e saj dhe zhvillimin historik. Gjuhësia marksiste. Gjuhësia e përgjithshme. Gjuhësia krahasuese (përshkruese, statistikore, matematike, e zbatuar). Gjuhësia shqiptare. Zhvillimi i gjuhësisë. Hyrje në gjuhësi. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.