Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËSISHT ndajf.
Nga ana gjuhësore, nga pikëpamja gjuhësore. Shprehet gjuhësisht. Lidhet gjuhësisht.