Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËTAR m.sh.
Ai që merret me studimin e gjuhës, specialist në gjuhësi. Gjuhëtarët shqiptarë.