Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHËTHARË mb.mallk.
1. Që iu thaftë goja e mos foltë kurrë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. E gënjeu dhe e mori në qafë, gjuhëthari!