Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHOR mb.
1. gjuh. Që shqiptohet me pjesëmarrjen e gjuhës (për tingujt). Bashkëtingëllore gjuhore.
2. anat. Që ka të bëjë me gjuhën; i gjuhës.
3. bot. Që ka trajtën e gjuhës. Gjethe gjuhore.
4. si em. ~E, ~JA f. sh. ~E, ~ET gjuh. Tingull gjuhor.