Skip Navigation or Skip to Content
X
GJUHUSTËR mb.shar.
1. Që flet shumë dhe me thumba, që i merr të gjithë nëpër gojë duke i sulmuar më fjalë therëse (për gratë). Vajzë (grua) gjuhustër.
2. Përd. em. f. sipas kuptimit të mbiemrit.