Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYMËTAR m.sh.vjet.
Një nga pleqtë që vihej për të caktuar vlerën e dëmit (sipas zakoneve të vjetra).