Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYMTYROR mb.gjuh.
Që shërben si gjymtyrë në fjali. Funksioni gjymtyror në fjalinë e varur.