Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYMYSH m.
Fill ari ose argjendi, që përdoret për të qëndisur a për të zbukuruar rrobat. Jelek me gjymysh. Qëndis me gjymysh.