Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYQTARI f sh.përmb.
1. sport. Tërësia e gjyqtarëve që ndjekin zbatimin e rregullave të lojës a të garës sportive. Gjyqtaria qendrore.
2. drejt., vjet. Trupi gjykues.