Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMAKËSI f.
1. Lënia e diçkaje në mes, pa e përfunduar; qëndrimi gjysmak ndaj diçkaje.
2. Mungesa e arsimit të plotë; zotërimi i mangët e i përciptë i diçkaje; të qenët gjysmak.