Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMAMENDSH mb.
1. Që nuk ka aftësi të plota mendore, i metë nga mendtë. Njeri gjysmamendsh.
2. Përd. em. m. sipas kuptimit të mbiemrit.