Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMANALFABET mb.
1. Që nuk di të shkruajë e të lexojë mirë, që ka mësuar pak shkrim e këndim. Njeri gjysmanalfabet. Popullsi gjysmanalfabete.
2. Që nuk e njeh mirë mjeshtërinë e vet, që nuk e merr vesh sa duhet një punë; kërpaç.
3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.