Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMANASH ndajf.
Jo plotësisht anash, përgjysmë anash; gjysmëdjathtas ose gjysmëmajtas. Kthehem gjysmanash.