Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMAR mb.
Që është sa gjysma e asaj së zakonshmes, që është më e shkurtër se e zakonshmja. Cyle gjysmare çdonjëra nga cylet prej druri sa një cingarishte, në të cilat komisionet e rekrutimit ushtarak të turqve futnin letra të shkruara ose të bardha; ai që tërhiqte cylen me letër të shkruar, shkonte ushtar.