Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMATARI f.hist.
Formë për shfrytëzimin e fshatarëve pa tokë, që ishin të detyruar t'i jepnin gjysmën e prodhimit pronarit, nga i cili merrnin tokën ose bagëtinë me qira. Sistemi i gjysmatarisë.