Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËBOSHT m.sh.spec.
1. Gjysma e një boshti. Gjysmëboshti i tokës. astr. Gjysmëboshti i elipsës. gjeom.
2. Pjesë e automjeteve në trajtë të një gypi, që shërben për ta kaluar rrotullimin te rrotat. Gjysmëboshti i automobilit. U thye gjysmëboshti. Prodhon gjysmëboshte.