Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËBUJQËSOR mb.
Që e ka bujqësinë si pjesën më kryesore të ekonomisë, që mbështetet kryesisht në bujqësi. Vend gjysmëbujqësor. Ekonomi gjysmëbujqësore.