Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËDJATHTAS ndajf.
Jo plotësisht nga e djathta, përgjysmë në të djathtë. Kthehet gjysmëdjathtas.