Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËDREJTËZ f.sh.mat.
Pjesë e drejtëzës, që ka kufi vetëm nga njëra anë. Heq një gjysmëdrejtëz.