Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËFJETUR ndajf.
Në gjendje përgjysmë në gjumë, jo plotësisht në gjumë. E gjeti gjysmëfjetur. Rrinte gjysmëfjetur.