Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMËFLATRORË m.vet.sh.zool.
Rend kandrrash me dy palë krahë, prej të cilëve, zakonisht, dy të përparmit janë të brirtë.