Skip Navigation or Skip to Content
X
GJYSMERRËSIRË f.
Errësirë jo e plotë; vend i ndriçuar dobët, me pak dritë. Gjysmerrësira e dhomës. Rri në gjysmerrësirë. Dukej në gjysmerrësirë.