Skip Navigation or Skip to Content
X
GLIQE f.vet.sh.
Leqet e këmbëve. Gliqet e këmbëve. Me dhembin gliqet. U vra te gliqet.