Skip Navigation or Skip to Content
X
GLYRË f.sh.krahin.
Bibizane. Bëj një glyrë. I bie glyrës.